sou 2004 45

Statens offentliga utredningar 2004:45

Nationaldagen – ny helgdag

Betänkande av 6
juni-utredningen

Stockholm 2004

SOU 2004:45

Till statsrådet Pär Nuder

Regeringen beslutade den 5 juni 2003 att bemyndiga statsrådet Pär Nuder att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utarbeta ett förslag som innebär att nationaldagen den 6 juni blir allmän helgdag.

Den 6 juni 2003 förordnades f.d.
EU-kommissionären
och statsrådet Anita Gradin att vara särskild utredare. Den 10 juli 2003 förordnades rådmannen Gunilla Svahn Lindström att vara utredningens sekreterare.

Som experter förordnades den 4 september 2003 arbetsmarknadsexperten Karin Ekenger, generalsekreteraren
Sven-Bernhard
Fast, ekonomen Lena Granqvist, utredaren Ingemar Göransson, chefsekonomen Johan Kreicbergs, förbundssekreteraren Annelie Roswall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida