sou 2004 31 Statens offentliga utredningar 2004:31 - Riksdagen

sou 2004 31

Statens offentliga utredningar 2004:31

Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse

Betänkande av Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Stockholm 2004

SOU 2004:31

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-690
91 91 Ordertel:
08-690
91 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 1993.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.

Broschyren kan beställas hos: Information Rosenbad Regeringskansliet

103 33 Stockholm

Fax:
08–405
42 95 Telefon:
08–405
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida