sou 2003 86

Statens offentliga utredningar 2003:86

Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Regeringen beslutade den 2 maj 2002 att tillkalla en särskild utredare för att utreda två olika handlingsvägar när det gäller pälsdjursnäringen i Sverige. Utredaren skulle dels redogöra för konsekvenserna av att, med utgångspunkt i Statens jordbruksverks rapport, förändra pälsdjurshållningen så att djurskyddslagen till fullo är uppfylld, dels belysa konsekvenserna av en avveckling av andra än rent djurskyddsmässiga skäl. Samma dag förordnades regionrådet i Västra Götaland Eva Eriksson som särskild utredare. Sakkunniga och experter biträder utredningen. Professorn och f.d. justitierådet Bertil Bengtsson, statsveterinären Lena Englund (SVA), djurskyddsinspektören Linda Karlsson (Jordbruksverket), djurskyddsinspektören Kenneth Laago
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida