Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

sou 2000 33 d1

Statens offentliga utredningar 2000:33

Till statsrådet
Lars-Erik
Lövdén

Regeringen beslutade den 6 maj 1999 att tillkalla en särskild utredare för att ta fram underlag för kommande beslut om allmännyttiga bostadsföretag och för att göra en utvärdering av bruksvärdessystemet. Utredaren fick i uppdrag att utvärdera i vad mån systemet har bidragit till att uppnå uppställda mål samt även i övrigt analysera systemets tillämpning och funktionssätt mot bakgrund av de förändringar som skett på bostadsmarknaden.

Som särskild utredare förordnades den 21 juni 1999 verkställande direktör Bengt Owe Birgersson.

Som sakkunniga förordnades den 2 september 1999 kansliråd Nils Cederstierna och departementsråd Lars Magnusson samt den 1 oktober 1999 departementssekreterare Ulrika Lindström. Den 25 november 1999 entledigades Ulrika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida