sou 2000 21 d1

Statens offentliga utredningar 2000:21

Sammanfattning

Ett ansvar för alla

Det svenska försvaret skall som statsmakterna framhållit i t.ex. kontrollstationsbeslutet våren 1999 vara så utbyggt och organiserat att det är en angelägenhet för hela befolkningen.

Ett starkt folkligt engagemang är en förutsättning för att samhället skall stå rustat att uthärda och motstå allvarliga hot, risker och påfrestningar i både fred och krig. Enligt utredningens mening skall försvaret grundas på ett system med allmän totalförsvarsplikt.

Alternativet till ett försvar byggt på plikt är för den militära delen ett renodlat yrkesförsvar. Utredningen avvisar ett sådant alternativ.

En allmän totalförsvarsplikt gör det möjligt att under höjd beredskap mobilisera ett stort antal människor med många olika kunskaper och färdigheter. Den allmänna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida