sou 2000 21 d1

Statens offentliga utredningar 2000:21

SOU 2000:21

3

Till Statsrådet och chefen för

Försvarsdepartementet

Regeringen beslutade den 25 september 1997 (dir. 1997:106) att tillsätta en kommitté för att göra en översyn av systemet med totalförsvarsplikt m.m.

Med stöd av beslutet förordnade chefen för Försvarsdepartementet den 13 januari 1998 som ledamöter landshövdingen Ulf Lönnqvist, även ordförande, f.d. riksdagsledamoten Gudrun Norberg, riksdagsledamoten Annika Nordgren, byggnadsingenjören
Sven-Olof
Petersson, riksdagsledamoten Jan Jennehag, riksdagsledamoten Henrik Landerholm, numera kommunalrådet
Else-Marie
Lindgren, riksdagsledamoten Christer Skoog och riksdagsledamoten Karin Wegestål.

Jan Jennehag entledigades den 5 februari 1999. I stället förordnades som ledamot f.d. riksdagsledamoten Oswald
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida