sou 2000 19

Statens offentliga utredningar 2000:19

sou 2000 19

SOU 2000:19

Statens offentliga utredningar 2000:19 Utbildningsdepartementet

Från

dubbla spår

till

Elevhälsa

— i en skola som främjar

lust att lära, hälsa och utveckling

Slutbetänkande av Elevvårdsutredningen

Stockholm 2000

SOU 2000:19

Till statsrådet Ingegerd Wärnersson

I juli 1998 bemyndigade regeringen statsrådet Ylva Johansson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion samt överväga lämpliga åtgärder i syfte att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet. Sam- tidigt fastställdes direktiven för utredaren, se bilaga 1.

Som särskild utredare utsågs dåvarande riksdagsledamoten Margitta Edgren, Lund.

Som sakkunniga utsågs under hösten 1998 Lena Hammarberg,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida