sou 1999 88 d3

Statens offentliga utredningar 1999:88

Hela dokumentet

sou 1999 88 d3 (pdf, 976 kB)
sou 1999 88 d3

SOU 1999:88

703

6 Utredningen avseende Christer P
Kapitlets innehåll
Utredningen mot Christer P har sedan hösten 1988 varit Palmeutred- ningens huvudspår. Det kom senast till uttryck genom den resnings- ansökan som behandlades under 1997/98. Det är inte möjligt att redo- visa och bedöma utredningsarbetet som helhet utan att beakta utred- ningen avseende Christer P. Vi ägnar därför ett kapitel åt denna.
Den första delen av kapitlet beskriver det rättsliga skeendet, från de första tipsen angående Christer P från våren 1986 till Högsta dom- stolens avslag på Riksåklagarens ansökan om resning sommaren 1998. I det sammanhanget uppmärksammar vi i ett särskilt avsnitt de utsagor som avgivits av målsäganden Lisbeth Palme och omständig- heterna därikring.
I två hänseenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida