sou 1999 88 d1

Statens offentliga utredningar 1999:88

Hela dokumentet

sou 1999 88 d1 (pdf, 1 MB)
sou 1999 88 d1

Statens offentligautredningar 1999:88 Justitiedepartementet
Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme
Granskningskommissionens betänkande
Stockholm 1999

SOU88.p65

91

1999-09-13,
13:27

SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie kan köpas från Fakta Info Direkt. För remissutsändningar av SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie svarar Fakta Info Direkt på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Kundservice
Box 6430, 113 82 Stockholm
Tel:
08-587
671 00, Fax:
08-587
671 71

E-post
order@faktainfo.se
Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 1993.
– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.
Broschyren kan beställas hos:
Information
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida