Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

sou 1997 146

Statens offentliga utredningar 1997:146

Hela dokumentet

sou 1997 146 (pdf, 460 kB)
Sammanfattning

9

Författningsförslag

13

1.

Lag om grunddata

13

2.

Lag om det statliga personadressregistret

15

3.

Lag om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister

17

4.

Förordning om grunddata

19

5.

Förordning om det statliga personadressregistret

21

6.

Förordning med instruktion för Nämnden för utveckling av

samhällets grunddata

23

7.

Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

27

1

Inledning

31

1.1

Direktiven

31

1.2

Arbetets uppläggning

31

2

Informationsteknik och samhällets krav på

informationsförsörjningen idag och imorgon

33

2.1

Allmänna utgångspunkter

33

2.2

IT-propositionen
och grunddatabasernas roll i

informationsförsörjningen

33

2.3

Rättsordningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida