Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

sou 1997 146

Statens offentliga utredningar 1997:146

Hela dokumentet

sou 1997 146 (pdf, 460 kB)
Sammanfattning

9

Författningsförslag

13

1.

Lag om grunddata

13

2.

Lag om det statliga personadressregistret

15

3.

Lag om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister

17

4.

Förordning om grunddata

19

5.

Förordning om det statliga personadressregistret

21

6.

Förordning med instruktion för Nämnden för utveckling av

samhällets grunddata

23

7.

Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

27

1

Inledning

31

1.1

Direktiven

31

1.2

Arbetets uppläggning

31

2

Informationsteknik och samhällets krav på

informationsförsörjningen idag och imorgon

33

2.1

Allmänna utgångspunkter

33

2.2

IT-propositionen
och grunddatabasernas roll i

informationsförsörjningen

33

2.3

Rättsordningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida