sou 1997 113

Statens offentliga utredningar 1997:113

Statens offentliga utredningar 1997: 113 Arbetsmarknadsdepartementet

Mot halva makten

– elva historiska essäer

om kvinnors strategier och mäns motstånd

Redaktör: Ingrid Hagman

Rapport till

Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Stockholm 1997

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes, Offentliga Publikationer, på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningskontor.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-690
91 91

Ordertel:
08-690
91 90

Svara på remiss. Hur och Varför. Statsrådsberedningen, 1993.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.

Broschyren kan beställas hos:

Regeringskansliets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida