sou 1997 106

Statens offentliga utredningar 1997:106

Sammanfattning

Författningsförslag

1

Förslag till lag om Konstnärsfonden . . . . . . . .

17

2

Förslag till förordning om Konstnärsfonden . . .

19

3

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151)

om punktskatter och prisregleringsavgifter . . . .

21

1

Utredningsuppdraget . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

1.1

Direktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

1.2

Utredningsarbetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2

Vidareförsäljningsavgift på icke upphovs-

rättsligt skyddad konst . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2.1

Den ekonomiska delen av upphovsrätten . . . . .

27

2.2Införandet av droit de suite. . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida