Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag

Statens offentliga utredningar 2008:3

Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag

Skyddet för den personliga integriteten

Bedömningar och förslag

Slutbetänkande av Integritetsskyddskommittén

Stockholm 2008

SOU 2008:3

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:
08-690
91 91 Ordertel:
08-690
91 90

E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida