Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

Statens offentliga utredningar 2013:57

Hela dokumentet

Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (pdf, 2 MB)
Sammanfattning
Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
Utredarens förslag innebär sammanfattningsvisen ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer,en hälsobedömning vid planering och byggande av bostäder som motsvarar miljöbalkens krav,tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning av en bostad som gjorts enligt plan- och bygglagen,tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik,nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida