Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

Statens offentliga utredningar 2013:57

Hela dokumentet

Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (pdf, 2 MB)
Sammanfattning
Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
Utredarens förslag innebär sammanfattningsvisen ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer,en hälsobedömning vid planering och byggande av bostäder som motsvarar miljöbalkens krav,tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning av en bostad som gjorts enligt plan- och bygglagen,tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik,nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida