Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

Statens offentliga utredningar 2013:57

Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Utredarens förslag innebär sammanfattningsvis

en ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer,

en hälsobedömning vid planering och byggande av bostäder som motsvarar miljöbalkens krav,

tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning av en bostad som gjorts enligt plan- och bygglagen,

tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik,

nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida