Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1 + 2

Statens offentliga utredningar 2011:68

Hela dokumentet

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1 + 2 (pdf, 7 MB)
Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1 + 2
Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension
Del 1
Betänkande av Solvens
II-utredningen

Stockholm 2011
SOU 2011:68
SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm
Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se
Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss
Textbearbetning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida