Rörelser i tiden

Statens offentliga utredningar 2007:66

Rörelser i tiden

Slutbetänkande av Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden

Stockholm 2007

SOU 2007:66

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:
08-690
91 91 Ordertel:
08-690
91 90

E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Lena Enstam, Regeringskansliet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida