Ny djurskyddslag, del 4

Statens offentliga utredningar 2011:75

Ny djurskyddslag, del 4

14Sekretessfrågor och informationsutbyte

14.1Inledning och bakgrund

Utredaren föreslår att en sekretessbrytande regel införs i offentlighet- och sekretesslagen enligt vilken personal i hälso- och sjukvård samt socialtjänst har möjlighet att lämna uppgift till kontrollmyndighet i tydliga fall av vanvård eller misshandel av djur samt i situationer där djur uppenbart uppvisar sjukdoms- symtom.

14.1.1Utredarens direktiv

I utredarens direktiv sägs bl.a. att andra myndigheter eller aktörer än kontrollmyndigheten för djurskydd ibland kan upptäcka tecken på djurskyddsproblem i samband med olika kontakter med eller kontroller hos djurägare. Det kan exempelvis handla om personal från hemtjänst, vård eller socialtjänst som vid hembesök hos vårdtagare m.fl. observerar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida