När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism

Statens offentliga utredningar 2013:81

Hela dokumentet

När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Utredningens uppdrag har varitatt med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på nationell och lokal nivå.att utveckla ett utbildningsmaterial om våldsbejakande extremism som kan användas för att förbereda och kompetensutveckla dem som på olika sätt medverkar i detta förebyggande arbete.

Betoningen är på
våldsbejakande
extremism, med andra ord på våld som utövas av extremister med politiska/ideologiska motiv.
Även om utredningens förslag lägger fokus på brottsförebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, betonar vi samtidigt att det ytterst handlar om hur vi i samhället lägger grunden för tillit och bygger upp en tro på demokrati
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida