Läsarnas marknad, marknadens läsare, del 4

Statens offentliga utredningar 2012:10

00

Dragonball, LasseMaja och Twilight

Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige
2001–2010

Åsa Warnqvist

Vad barn och unga läser, hur mycket de läser och vad boken har att konkurrera med är vanliga frågor när boken och litteraturens ställning diskuteras. Det är ofta i de unga åren läsintresset väcks och grundläggs, och barn och unga blir därför en viktig grupp för kulturpolitiken att beakta.

Den tid som barn och unga lägger på läsning en genomsnittlig dag har minskat sedan
1990-talet,
men fortfarande är ungdomar och unga vuxna i åldern
15–24
år de som ägnar allra mest tid åt bokläsning. Det är också bland barn och unga i åldrarna
9–14
som vi finner procentuellt sett flest läsare en genomsnittlig vecka. I linje med detta visar olika mätningar att barn-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida