Läsarnas marknad, marknadens läsare, del 2

Statens offentliga utredningar 2012:10

00

Förändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- till
10-åringar

Resultat från internationella studier

Monica Rosén

Förmågan att kunna läsa och att tillägna sig text är en av de allra viktigaste förmågor som barn har att erövra under de tidiga skolåren. Den är grunden för lärande i alla ämnen, den kan användas för rekreation och för personlig utveckling. Det handlar om att utrusta barn med möjligheter att delta fullt ut i olika sammanhang i den lokala uppväxtmiljön och i det omgivande samhället. Det informations- och kunskapsintensiva samhälle som vi nu lever i ställer stora krav på god läsförmåga. Den som inte kan eller har svårt med läsningen löper hög risk att fara illa. Att kunna läsa med god förståelse kan därför anses vara en mänsklig rättighet, lika mycket som det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida