Förbättrad vinterberdskap inom järnvägen

Statens offentliga utredningar 2010:69

Förbättrad vinterberdskap inom järnvägen

Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen

Betänkande av Utredningen om störningar i järnvägstrafiken vintern 2009/2010

Stockholm 2010

SOU 2010:69

2010_SOU försätts
S-format_sv.indd
1

2010-10-05
10:41:17

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida