Folkbokföringen, del 2

Statens offentliga utredningar 2009:75

Del E

Övriga bestämmelser

14Registrering av uppgifter om andra än folkbokförda personer

14.1Gällande bestämmelser

14.1.1Registrering av uppgifter om personer som varken är eller har varit folkbokförda

Registrering av händelser

Enligt 1 § andra stycket folkbokföringslagen ska vigsel, födelse och dödsfall i landet registreras även i fråga om en person som inte är eller har varit folkbokförd. Skälet till att bestämmelsen infördes var att även personer som inte var folkbokförda i landet kunde ha ett berättigat intresse av att få en officiell handling för att styrka en uppgift om vigsel eller barns födelse i syfte att få händelsen registrerad i hemlandet. Bestämmelsen borde även omfatta uppgift om dödsfall.1

Dessa händelser registreras inte på personnivå, utan varje händelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida