En väg till ökad tillsyn:, marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

Statens offentliga utredningar 2013:50

Hela dokumentet

En väg till ökad tillsyn:, marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
Utredningens uppdrag m.m.
Utredningens övergripande uppdrag är att föreslå åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av reglerna om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt lämna förslag om hur tillsyn av e- handel och hemleverans av alkoholdrycker – utifrån nu gällande regler – ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska säkerställas. Utredningen har därutöver särskilt till uppgift att kartlägga omfattningen, inriktningen och formerna av sådan marknadsföring av alkoholdrycker som riktar sig till konsu- menter samt omfattningen och metoderna för barn och ungdomars exponering för marknadsföring av alkoholdrycker och tobak via digitala medier och tv.
Marknadsföringen av alkoholdrycker och tobak
Den genomförda kartläggningen
Den kartläggning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida