En väg till ökad tillsyn:, marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Statens offentliga utredningar 2013:50 - Riksdagen

En väg till ökad tillsyn:, marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

Statens offentliga utredningar 2013:50

En väg till ökad tillsyn:, marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och
e-handel
med alkohol och tobak

Betänkande av

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och
e-handel
med alkoholdrycker m.m.

Stockholm 2013

SOU 2013:50

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida