En svensk veteranpolitik, del 1 Ansvaret för personalen före, under och efter internationella militära insatser

Statens offentliga utredningar 2007:77

Sammanfattning

1. Uppdraget

1.1Direktiven för utredningen

1.2Utredningsarbetet (ärendet och dess beredning)

2. Kartläggning av nuläget

2.1 Nuvarande bestämmelser

2.1.1 Gällande rätt

-Grunder

-Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten m.m.

-Tillämpningsområde (1 §)

Särreglering i lagen om utlandsstyrkan

-Arbetsmiljölagen (2 §)

-Semesterlagen och arbetstidslagen (3 §)

-Anställningens längd och lagen om anställningsskydd (4 §)

-Om arbetsskada; lagen om arbetsskadeförsäkring och lagen om statligt personskadeskydd (5 §)

-Rehabiliteringsansvaret
(6-10
§§)

-Om rehabilitering och Försäkringskassans

ansvar för rehabilitering

-Arbetsmiljölagen och rehabilitering

-Rehabiliteringsreglerna i LuF

-Ersättning till anhöriga (11 §)

-Förordning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida