En framtida spelreglering

Statens offentliga utredningar 2008:124

Hela dokumentet

En framtida spelreglering (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
Uppdraget
Spelutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. I uppdraget har ingåttatt föreslå en uppstramning och modernisering av spelregleringen i syfte att stärka de allmänna skyddssyftena som svensk spel- reglering bygger på,att kartlägga i vilken utsträckning vissa spel kan anses framkalla spelberoende och att de mest problematiska spelen endast ska kunna bedrivas i strikt reglerade former, samtatt bedöma om det av

EG-rättsliga,
tekniska eller andra skäl inte är möjligt att strama upp nuvarande regelverk och i så fall föreslå ett delvis nytt system som också inbegriper andra aktörer än befintliga.
Uppdraget har också omfattat frågor om vård och behandling samt forskning om spelberoende.
Inledning
Vilka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida