Cirkulär migration och utveckling -kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas

Statens offentliga utredningar 2010:40

Cirkulär migration och utveckling -kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas

Cirkulär migration och utveckling

– kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas

Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling

Stockholm 2010

SOU 2010:40

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida