Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet - förslag om att bolagisera vissa konsult- och entreprenadverksamhet i Banverket och Vägverket

Statens offentliga utredningar 2007:78

Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet

– förslag om att bolagisera vissa konsult- och entreprenadverksamheter i Banverket och Vägverket

Betänkande av Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Vägverket och Banverket till aktiebolagsform

Stockholm 2007

SOU 2007:78

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:
08-690
91 91 Ordertel:
08-690
91 90

E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida