Att förebygga och hantera finansiella kriser

Statens offentliga utredningar 2013:6

Sammanfattning

Att förebygga och hantera finansiella kriser

Finanskriskommitténs arbete och betänkandets innehåll

Finanskriskommitténs arbete syftar till att förbättra statens möjligheter att minska riskerna för att finansiella kriser ska uppstå, och att minska skadeverkningarna om en kris ändå uppstår.

Finanskriskommittén redovisar resultatet av delar av sitt arbete i detta betänkande. Tyngdpunkten ligger på att förebygga finansiella kriser och på hanteringen av likviditetsstörningar. Frågor som rör EU:s förslag till krishanteringsramverk kommer vi att behandla i vårt kommande betänkande.

I det här betänkande gör vi bl.a. följande:

Beskriver och utvärderar den svenska hanteringen av krisen 2008 och tiden närmast därefter.

Analyserar och ger förslag på hur det krisförebyggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida