Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Skrivelse 2013/14:115

prop 2013/14 115

Regeringens skrivelse 2013/14:115

Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Skr. 2013/14:115

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Birgitta Ohlsson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2013 i enlighet med 10 kap. 2 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

1

Skr. 2013/14:115

2

Innehållsförteckning

DEL
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2014-03-07 Bordläggning: 2014-03-11 Hänvisning: 2014-03-12 Motionstid slutar: 2014-03-26