Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skrivelse 2016/17:102

Regeringens skrivelse 2016/17:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skr.

2016/17:102

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 maj 2017

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren. Vidare beskrivs utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn. En översiktig redovisning görs även av den demografiska utvecklingen
2000–2016
i riket, landstingen och kommunerna.

Redovisning av den kommunala ekonomin omfattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommunerna och landstingen. Vidare redovisas kommunernas och landstingens tillgångar och skulder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-05-04 Bordlagd: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05 Motionstid slutar: 2017-05-19