Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten

Skrivelse 2001/02:171

Regeringens skrivelse 2001/02:171

Unescos världsarvskonvention och de svenska

Skr.

världsarvsobjekten

2001/02:171

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2002

Göran Persson

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv antogs 1972. Sverige ratificerade konventionen 1985. I denna skrivelse ges en beskrivning av konventionen och dess tillämpning inom Unesco och i Sverige. Vidare redovisas de objekt som finns uppförda på den s.k. världsarvslistan. Regeringen gör avslutningsvis en bedömning av konventionens framtida tillämpning i Sverige. Regeringen anser att nuvarande regelverk och organisation för skydd och stöd till de svenska världsarven
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2002-03-21 Bordläggning: 2002-03-21 Hänvisning: 2002-03-22 Motionstid slutar: 2002-04-09