+Strategisk exportkontroll 2009 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och

Skr.

produkter med dubbla användningsområden

2009/10:114

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2009. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2009. Därtill beskrivs samarbetet inom EU – under svensk ledning andra halvåret 2009 – och i andra internationella fora i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2010-03-19 Bordläggning: 2010-03-19 Hänvisning: 2010-03-22 Motionstid slutar: 2010-04-06