+Strategisk exportkontroll 2009 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2009/10:114

Händelser

Inlämning: 2010-03-19 Bordläggning: 2010-03-19 Hänvisning: 2010-03-22 Motionstid slutar: 2010-04-06

Hela dokumentet

+Strategisk exportkontroll 2009 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

Spridningen av massförstörelsevapen är ett av de allvarligaste hot som

världen står inför. Den svenska exportkontrollen avseende produkter med

dubbel användning (PDA) syftar ytterst till att förhindra denna spridning

och då främst genom att säkerställa att svenska produkter inte hamnar i

orätta händer. En effektiv produktkontroll kommer även fortsättningsvis

att utgöra basen i den svenska exportkontrollen men det finns en

utveckling mot ökad fokus på slutanvändningskontrollen. Globala

tillstånd kommer att möjliggöra för ISP att lägga mer tid på att hantera de

svåra ärendena men ställer också nya krav på industrin. Ett steg att stärka

den svenska exportkontrollen är den ökade myndighetssamverkan inom

icke-spridningsområdet
som ISP tagit initiativ
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida