Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017

Skrivelse 2016/17:138

Regeringens skrivelse 2016/17:138

Riksrevisionens rapport om transparensen i

Skr.

budgetpropositionen för 2017

2016/17:138

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Granskning av budgetpropositionen för 2017 (RiR 2016:27). Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen har framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar, bl.a. när det gäller beräkningarna av finanspolitikens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-03-22 Bordlagd: 2017-03-22 Hänvisad: 2017-03-23 Motionstid slutar: 2017-04-06