Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall

Skrivelse 2015/16:45

Händelser

Inlämnad: 2015-11-17 Bordlagd: 2015-11-17 Hänvisad: 2015-11-18 Motionstid slutar: 2015-12-02

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

9

1

Introduktion

15

1.1

Motiv till granskning

15

1.2

Syfte och revisionsfrågor

16

1.3

Granskningens inriktning och avgränsningar

17

1.4

Begrepp som används i rapporten

18

1.5

Utgångspunkter

18

1.6

Metoder och genomförande

21

1.7

Disposition

22

2

Avfallstyper och transportflöden för avfall

25

2.1

Bakgrund om avfall och farligt avfall

25

2.2

Transportflöden där avfall förekommer

26

3

Tillsyn – aktörer och ansvar

33

3.1

Aktörer och tillsynsansvar över transporter och anläggningar

33

3.2

Förslag på förändringar i tillsynsansvaret

41

3.3

Sammanfattande iakttagelser

42

4

Överblick över farligt avfall, illegala transporter och tillsyn

43

4.1

Avfallsstatistik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida