Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall

Skrivelse 2015/16:45

Händelser

Inlämnad: 2015-11-17 Bordlagd: 2015-11-17 Hänvisad: 2015-11-18 Motionstid slutar: 2015-12-02

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

9

1

Introduktion

15

1.1

Motiv till granskning

15

1.2

Syfte och revisionsfrågor

16

1.3

Granskningens inriktning och avgränsningar

17

1.4

Begrepp som används i rapporten

18

1.5

Utgångspunkter

18

1.6

Metoder och genomförande

21

1.7

Disposition

22

2

Avfallstyper och transportflöden för avfall

25

2.1

Bakgrund om avfall och farligt avfall

25

2.2

Transportflöden där avfall förekommer

26

3

Tillsyn – aktörer och ansvar

33

3.1

Aktörer och tillsynsansvar över transporter och anläggningar

33

3.2

Förslag på förändringar i tillsynsansvaret

41

3.3

Sammanfattande iakttagelser

42

4

Överblick över farligt avfall, illegala transporter och tillsyn

43

4.1

Avfallsstatistik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida