Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare

Skrivelse 2014/15:11

Regeringens skrivelse 2014/15:11

Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga

Skr.

omsorgsgivare

2014/15:11

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 oktober 2014

Stefan Löfven

Åsa Regnér

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RIR 2014:9).

Riksrevisionen har granskat om staten har gett förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Riksrevisionens övergripande slutsats är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivarare som motsvarar behoven. Granskningen visar att anhörigas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2014-10-21 Bordlagd: 2014-10-23 Hänvisad: 2014-10-24 Motionstid slutar: 2014-11-07