Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden

Skrivelse 2016/17:111

Sammanfattning

Två tredjedelar av de tillfrågade myndigheterna och statligt ägda bolagen uppger att de innehar eller disponerar förorenade områden. Kunskapsläget om antal områden och vilka föroreningar det handlar om varierar hos aktörerna. Hos några aktörer saknas kunskap om antalet förorenade områden.

68 R I K S R E V I S I O N E N

82

Skr. 2016/17:111

Bilaga 1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

Fråga 3: Om myndigheten/bolaget har angett ett totalt antal förorenade områden enligt fråga 2, hur många av dessa områden bedöms motsvaras av:

a)riskklass 1 (mycket stor risk)

b)riskklass 2 (stor risk)

Myndigheter med förorenade områden

•Försvarets materielverk: Samtliga förorenade områden tillhör riskklass 1 eller 2.

•Myndigheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Bordlagd: 2017-02-14 Hänvisad: 2017-02-15 Motionstid slutar: 2017-03-01