Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014

Skrivelse 2013/14:205

Regeringens skrivelse 2013/14:205

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

redovisning i budgetpropositionen för 2014

2013/14:205

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i budgetpropositionen för 2014 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2013:23).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2014-04-16 Bordläggning: 2014-04-16 Hänvisning: 2014-04-25 Motionstid slutar: 2014-05-02