Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration

Skrivelse 2017/18:33

Regeringens skrivelse 2017/18:33

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar Skr.

för migration och integration

2017/18:33

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2017

Ylva Johansson

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10).

Riksrevisonen har granskat hur systemet med kommunersättningar inom integration och migration fungerar i praktiken på grund av att dessa utgifter ökat kraftigt de senaste åren.

Riksrevisionens samlade slutsats är att ersättningssystemet framstår som omotiverat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-10-24 Bordlagd: 2017-10-24 Hänvisad: 2017-10-25 Motionstid slutar: 2017-11-08