Redovisning av skatteutgifter 2015

Skrivelse 2014/15:98

Händelser

Inlämnad: 2015-04-15 Bordlagd: 2015-04-15 Hänvisad: 2015-04-16 Motionstid slutar: 2015-04-30

Avsändare

Hela dokumentet

Redovisning av skatteutgifter 2015 (pdf, 379 kB)
Regeringens skrivelse 2014/15:98
Redovisning av skatteutgifter 2015

Regeringens skrivelse 2014/15:98
Redovisning av skatteutgifter 2015
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 april 2015
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2015. I del två diskuteras skatteutgifter och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida