Redovisning av skatteutgifter 2015

Skrivelse 2014/15:98

Regeringens skrivelse 2014/15:98

Redovisning av skatteutgifter 2015

Regeringens skrivelse 2014/15:98

Redovisning av skatteutgifter 2015

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2015

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2015. I del två diskuteras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-04-15 Bordlagd: 2015-04-15 Hänvisad: 2015-04-16 Motionstid slutar: 2015-04-30