Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen

Skrivelse 2013/14:29

Regeringens skrivelse 2013/14:29

Ny inriktning för EU:s strategi för

Skr.

Östersjöregionen

2013/14:29

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 oktober 2013

Jan Björklund

Birgitta Ohlsson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för den nya inriktning som EU:s strategi för Östersjöregionen har fått genom den översyn som avslutades i februari 2013. Regeringen redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas för att de mål som EU har antagit för EU:s strategi för Östersjöregionen ska nås. Regeringen redogör också för några av de resultat som strategin har gett sedan den antogs under Sveriges ordförandeskap i EU:s råd 2009.

I skrivelsen redovisas också hur regeringen har organiserat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-10-22 Bordläggning: 2013-10-23 Hänvisning: 2013-10-24 Motionstid slutar: 2013-11-07