ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin

Skrivelse 2016/17:71

Regeringens skrivelse 2016/17:71

ILO:s rekommendation om övergången från den Skr.

informella till den formella ekonomin

2016/17:71

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 december 2016

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation (nr 204) om övergången från den informella till den formella ekonomin, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.

Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2 ILO och Sveriges förhållande till ILO ..............................................

3

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-12-20 Bordlagd: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10 Motionstid slutar: 2017-01-13