Finska språkets ställning i Sverige

Skrivelse 1994/95:1

Regeringens skrivelse

1994/95:1

Finska språkets ställning i Sverige

Skr.

1994/95:1

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 september 1994

Carl Bildt

Per Unckel

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för regeringens bedömning och

ställningstaganden i fråga om det finska språkets ställning i Sverige. Vidare

redovisas de olika anordningar som finns främst inom utbildnings- och

kulturområdet vars syfte är att stödja det finska språket och den sverigefinska

kulturens fortlevnad och utveckling i Sverige. Regeringens ställningstagande

innebär att det finska språkets särställning i det svenska samhället slås fast.

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-09-30 Bordläggning: 1994-10-03 Hänvisning: 1994-10-12 Motionstid slutar: 1994-10-18