Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014

Skrivelse 2013/14:57

Regeringens skrivelse 2013/14:57

Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt

Skr.

2006–2014

2013/14:57

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2013

Fredrik Reinfeldt

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av inriktning och utveckling av äldrepolitiken sedan 2006. Vidare redovisar regeringen sin bedömning av fortsatta utmaningar inom äldrepolitiken.

1

Skr. 2013/14:57

Innehållsförteckning

Sammanfattning........................................................................................

4

1

Inledning ...........................................................................................

7

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-12-17 Bordläggning: 2013-12-18 Hänvisning: 2013-12-20 Motionstid slutar: 2014-01-17