Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ett stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor

Skrivelse 2013/14:87

Händelser

Inlämning: 2014-02-18 Bordläggning: 2014-02-19 Hänvisning: 2014-02-20 Motionstid slutar: 2014-03-06

Hela dokumentet

Ett stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor (pdf, 419 kB)
Regeringens skrivelse 2013/14:87

Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till

Skr.

trygga uppväxtvillkor

2013/14:87
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 13 februari 2014
Fredrik Reinfeldt
Maria Larsson
(Socialdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för genomförda insatser i syfte att stärka stödet till föräldrar i föräldraskapet. Redogörelsen omfattar innevarande och föregående mandatperiod. Det är första gången regeringen lämnar en sådan redogörelse till riksdagen. För att ge en bredare och mer samlad bild av vilket föräldrastöd som erbjuds i olika verksamheter, beskrivs även i vissa delar sådant föräldrastödjande arbete inom myndigheter, kommuner, landsting och ideella organisationer som bedrivs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida