En politik för en levande demokrati

Skrivelse 2013/14:61

Regeringens skrivelse 2013/14:61

En politik för en levande demokrati

Skr.

2013/14:61

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2013

Fredrik Reinfeldt

Maria Arnholm

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av vilken inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som politiken bör fokusera på. Planerade åtgärder för att förverkliga inriktningen redovisas. Bedömningarna grundas på en redogörelse av demokratiutvecklingen i Sverige utifrån en genomgång av forskning, rapporter och utvärderingar. Skrivelsen innehåller också en redogörelse för de åtgärder som regeringen tidigare vidtagit och det arbete som pågår inom demokratipolitiken.

1

Skr. 2013/14:61

2

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-12-18 Bordläggning: 2013-12-18 Hänvisning: 2013-12-20 Motionstid slutar: 2014-01-17