En folkhälsopolitik med människan i centrum

Skrivelse 2011/12:166

Händelser

Inlämning: 2012-06-27 Bordläggning: 2012-06-28 Hänvisning: 2012-08-16 Motionstid slutar: 2012-10-03

Hela dokumentet

En folkhälsopolitik med människan i centrum (pdf, 590 kB)
Regeringens skrivelse 2011/12:166

En folkhälsopolitik med människan i centrum

Skr.

2011/12:166
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 20 juni 2012
Fredrik Reinfeldt
Göran Hägglund
(Socialdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för en folkhälsopolitik med människan i centrum. Folkhälsopolitiken bör vara framåtsyftande, stimulerande och inspirerande. Människor bör få möjlighet att själva definiera sin hälsa, att formulera sina eventuella problem och få möjlighet att finna lösningar på dessa. Respekten för varje människas integritet och kraft bör sättas i första rummet. Att ta ansvar för och påverka den egna hälsan ska kännas lustfyllt, engagerande och angeläget. Det bör finnas såväl verktyg för den enskilde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida