Att förebygga väpnade konflikter

Skrivelse 2000/01:2

Regeringens skrivelse 2000/01:2

Att förebygga väpnade konflikter

Skr.

2000/01:2

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2000

Lena
Hjelm-Wallén

Leif Pagrotsky

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i skrivelsen en redogörelse för svenska och internationella ansträngningar för att främja förebyggandet av väpnade konflikter. Inledningsvis presenteras regeringens huvuduppgifter och prioriteringar för det svenska arbetet. Efter en redogörelse av den integrerade synen på förebyggande presenteras de instrument som kan användas i preventiva åtgärder. Skrivelsen redogör för utvecklingen på den internationella arenan och hur Sverige agerat för att förebygga väpnade konflikter. Ett antal exempel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-10-24 Bordläggning: 2000-10-24 Hänvisning: 2000-10-25 Motionstid slutar: 2000-11-08