2012 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2011/12:140

2012 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2011/12:140

2012 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2011/12:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2011/12.

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:140

Inledning...................................................................................................

3

Bilaga Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2011…..5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2012-06-13 Bordläggning: 2012-06-13 Hänvisning: 2012-06-14 Motionstid slutar: 2012-09-26