2010 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2009/10:140

2010 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2009/10:140

2010 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2009/10:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 juni 2010

Maud Olofsson

Eskil Erlandsson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2009/10.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2009/10:140

1 Inledning...........................................................................................

3

2

1Inledning

Riksdagen har fattat beslut om att regeringen ska lämna en årlig redogörelse för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2010-07-02 Hänvisning: 2010-07-23 Motionstid slutar: 2010-10-19