1998 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 1998/99:20

Regeringens skrivelse

1998/99:20

1998 års

redogörelse för företag

med statligt ägande

Regeringens skrivelse

1998/99:20

1998 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 september 1998

Göran Persson

Anders Sundström

(Närings- och handelsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av

statens företagsägande samt för verksamheten i de företag som under år

1997, eller motsvarande verksamhetsår, helt eller delvis ägdes av staten.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 4

Förord 7

Definitioner 8

Företag med statligt ägande, ordnade efter huvudman 9

Den statliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1998-09-23 Bordläggning: 1998-10-05 Hänvisning: 1998-10-15 Motionstid slutar: 1998-10-20