1995 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 1995/96:20

Regeringens skrivelse

1995/96:20

1995 års redogörelse för företag med statligt

ägande

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 september 1995

Mona Sahlin

Sten Heckscher

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de företag som

under år 1994, eller motsvarande verksamhetsår, helt eller delvis ägdes av

staten.

Innehållsförteckning

Förord........................................................... 5

Företag med statligt ägande (ordnade efter huvudman)............. 6

Sammandrag........................................................ 9

Definitioner.....................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1995-09-25 Bordläggning: 1995-10-03 Hänvisning: 1995-10-04 Motionstid slutar: 1995-10-18